Mašine za pranje podova

Mašine za čišćenje

Usisivači

Singl Disc mašine

Prehrambena industrija

Sektor hrane Maloprodaja (male površine za čišćenje) Supermarketi, Prehrambene prodavnice, Delikatesi Masovna maloprodaja (GDO) - Velike površine za čišćenje Supermarketi lanci, hipermarketi, trgovački centri, špediteri, prodavnice ...